Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội

Phát triển sản xuất kinh doanh của công ty không thể tách rời phát triển bền vững

Trách Nhiệm Xã Hội và Phát Triển Bền Vững tại Jia Hsin

Trong hơn 20 năm hoạt động, chúng tôi nhận ra rằng để gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong kinh doanh, chúng tôi cần phải phải đáp ứng được tất cả các mối quan tâm từ phía khách hàng, chủ đầu tư, cán bộ công nhân viên, chính phủ, cộng đồng địa phương và môi trường xung quanh bằng các hoạt động có trách nhiệm cao và đạo đức đối với xã hội. Trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững đã được tích hợp vào tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh. Mỗi CBCNV đều ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc chung tay cùng Ban Lãnh Đạo tạo ra môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, mang lại lợi ích cho cả đôi bên, giữ gìn môi trường xanh sạch và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng địa phương.

Hội Đồng An Toàn Vệ Sinh Lao Động & Bộ phận Trách Nhiệm Xã Hội

Bộ phận Trách Nhiệm Xã Hội là bộ phận chuyên trách về các công tác trách nhiệm xã hội và môi trường của công ty. Hỗ trợ cho bộ phận Trách Nhiệm Xã Hội là Hội Đồng An Toàn Vệ Sinh Lao Động và Mạng Lưới An Toàn Vệ Sinh Viên. Hội Đồng An Toàn Vệ Sinh Lao Động bao gồm các thành viên là Chủ tịch hội đồng an toàn vệ sinh lao động, các cán bộ an toàn, đại điện Công Đoàn, cán bộ y tế và đại diện quản lý từ các bộ phận phân xưởng. Thành viên Mạng Lưới An Toàn Vệ Sinh Viên là các lao động trực tiếp tại các BP/PX. Ngoài công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày, các thành viên của Hội Đồng An Toàn Vệ Sinh Lao Động cũng cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ về an toàn lao động, bảo vệ môi trường, chăm lo cho quyền lợi của CBCNV và thực hiện các hoạt động xã hội cộng đồng. Nếu các chính sách & mục tiêu về trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các thành viên sẽ cân đối giữa hai lĩnh vực nhằm mang đến kết quả tốt đẹp nhất cho công ty.

Chức năng và nhiệm vụ

 • Tham mưu
  Tham mưu, hỗ trợ cho Ban Tổng Giám Đốc trong việc tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình trách nhiệm xã hội & phát triển bền vững của toàn công ty.
 • Xây dựng nội quy
  Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp tốt nhất cho hoạt động trách nhiệm xã hội & phát triển bền vững của công ty.
 • Lập kế hoạch
  Xây dựng kế hoạch hoạt đồng hằng năm, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch, đánh giá các rủi ro và xây dựng các kế hoạch ứng cứu, đối phó khẩn cấp.
 • Tổ chức
  Tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của công ty về trách nhiệm xã hội cho toàn thể công nhân viên biết.
 • Đề xuất
  Đề xuất với Ban Tổng Giám Đốc các biện pháp sửa sai khắc phục (nếu có)

Chiến lượcphát triển bền vững

Phát triển bền vững là mục tiêu không tách rời trong mọi hoạt động của công ty chúng tôi. Chúng tôi chịu trách nhiệm cho sự phát triển lâu bền của công ty, toàn thể cán bộ công nhân viên cũng như môi trường sống và cộng đồng địa phương xung quanh công ty.

Chiến lược phát triển bền vững của công ty bao gồm 3 yếu tố nền tảng chính:

 • Thực thi sứ mệnh và tầm nhìn của công ty
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp luật và các chuẩn mực phổ biến hiện hành;
 • Đáp ứng các kỳ vọng và yêu cầu của các bên liên quan quan trọng;

Dựa trên nền tảng chiến lược này, chúng tôi đã xây dựng các hệ thống quản lý, các chính sách và quy trình, thực hiện các chương trình và dự án, đánh giá soát xét và thực thi cải tiến liên tục.

Thành quả
 • Khách hàng
  Đạt được sự tín nhiệm cao của khách hàng. Vấn đề trách nhiệm xã hội & phát triển bền vững luôn được khách hàng ưu tiên trong nguyên tắc hoạt động của họ.
 • CBCNV
  Đạt được sự tin tưởng và hài lòng từ CBCNV. Nhờ chính sách trách nhiệm xã hội & phát triển bền vững của công ty mà CBCNV có được công ăn việc làm ổn định, môi trường làm việc an toàn và chế độ phúc lợi rất tốt.
 • Cộng đồng
  Đạt được sự ủng hộ và hỗ trợ tối đa của cộng đồng địa phương. Công ty đã kiểm soát và giảm tối đa các tác động xấu đến môi trường xung quanh, đồng thời tích cực đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.
 • Nhà đầu tư
  Đạt được sự nhất trí cao từ phía nhà đầu tư do vẫn duy trì khả năng sinh lợi rất tốt.

Higg FEM Higg Index Facility Environmental Report

GIỚI THIỆU VỀ HIGG FEM

Được phát triển bởi Hiệp hội May mặc Bền vững (SAC), Mô-đun Môi trường Cơ sở Higg (Higg FEM) là một công cụ đánh giá tính bền vững chuẩn hóa cách các cơ sở đo lường và đánh giá hoạt động môi trường của họ, hàng năm. Chỉ số Higg giúp chúng tôi đánh giá hiệu suất trên bảy lĩnh vực tác động đến môi trường. Từ việc sử dụng nước đến quản lý hóa chất, chúng ta có thể sử dụng Higg FEM để đo lường các tác động một cách tổng thể và thực hiện các cải tiến hàng năm. Vui lòng xem kết quả mới nhất trong báo cáo bên dưới.

ABOUT HIGG FEM

Developed by the Sustainable Apparel Coalition, the Higg Facility Environmental Module (Higg FEM) is a sustainability assessment tool that standardizes how facilities measure and evaluate their environmental performance, year over year. The Higg Index helps us assess performance across seven environmental impact areas. From water use to chemicals management, we can use the Higg FEM to measure impacts holistically and make annual improvements. Please kindly see the latest result in the report below.

Các mục tiêu trong tương lai

Sau khi xác minh, Jia Hsin đã xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Chúng tôi đã và đang thực hiện các kế hoạch cải tiến. Trong lần xác minh FEM tiếp theo, chúng tôi đặt mục tiêu tăng tổng điểm lên 5 điểm trong năm 2022.

Future targets and goals

After the verification, we have identified the areas for improvement. In 2022, we will carry out the improvement plans. In the next FEM verification, we aim to increase the overall score by 5 points.

Chính sách về trách nhiệm xã hội & phát triển bền vững

TUYÊN BỐ CHUNG

Công ty TNHH JIA HSIN tuyên bố rằng chúng tôi luôn tôn trọng luật & các quy định của nhà nước Việt Nam có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi. Theo đó, chúng tôi cũng xem trọng những chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh & đảm bảo thực thi các chính sách sau đây:

Nhân Quyền

 • Công ty luôn hỗ trợ và tôn trọng, bảo vệ nhân quyền cho người lao động.
 • Đảm bảo không để xảy ra các vi phạm về nhân quyền.

Sức khỏe và an toàn lao động

 • Đảm bảo môi trường làm việc an toàn và không nguy hại cho sức khỏe toàn thể cán bộ công nhân viên.

Môi trường

 • Công ty chúng tôi cam kết tuân thủ các luật định về môi trường và luôn tích cực ủng hộ, tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương
 • Tiến hành việc trao đổi thông tin với các bên liên quan, cùng nhau góp sức bảo vệ môi trường.
 • Thiết lập hệ thống quản lý môi trường và cung cấp các nguồn lực cần thiết để thực hiện, duy trì và cải tiến thường xuyên hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường

Chống tham nhũng

 • Công ty cam kết không thực hiện hay đồng lõa với các hành vi tham nhũng trong tất cả các hình thức bao gồm cả tống tiền và hối lộ.

Lao động

 • CBCNV công ty được tự do tham gia các đoàn thể, hiệp hội, Công Đoàn và có quyền được thương lượng tập thể với lãnh đạo công ty.
 • Cam kết đối xử công bằng và không có sự cưỡng ép lao động
 • Không sử dụng lao động trẻ em dưới 15 tuổi, hoặc ở độ tuổi đang hoàn tất cấp học bắt buộc theo qui định tại địa phương.
 • Công ty cam kết không phân biệt đối xử với người lao động trong quá trình tuyển dụng và làm việc.
 • Công ty cam kết không cho phép và chống lại mọi hình thức quấy rối và nhục mạ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty cam kết tôn trọng nhân phẩm CBCNV.
 • Công ty chúng tôi luôn tuân thủ việc trả lương và các phúc lợi cho người lao động đúng theo pháp luật qui định.
 • Công ty luôn tuân thủ luật qui định về thời giờ làm việc và thời giờ làm thêm tại địa phương, người lao động thực hiện tăng ca trên tinh thần tự nguyện.
 • Áp dụng chính sách đặc biệt cho phụ nữ có con nhỏ và phụ nữ có thai theo qui định của Luật lao động.

Cam kết từ ban lãnh đạo

Trong vai trò lãnh đạo, tôi cam kết sẽ lãnh đạo và cung cấp nguồn lực cho cán bộ công nhân viên, đồng thời tham gia trực tiếp vào các chương trình Trách Nhiệm Xã Hội & Phát Triển Bền Vững của công ty.
Sứ mệnh của chúng tôi là luôn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ có giá trị nhất thông qua tư duy đổi mới và quản trị theo định hướng con người.
Tầm nhìn của công ty chúng tôi là trở thành doanh nghiệp tiên tiến nhất, đáng tin cậy và hạnh phúc nhất trong ngành giày dép toàn cầu, làm phong phú thêm trải nghiệm cuộc sống của mọi người.
Chris Lee(Tổng Giám Đốc)

Nguyên tắc thực thi trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững

Nguyên tắc thực thi TNXH và PTBV của chúng tôi là “tuân thủ & minh bạch”
Nguyễn Thị Kim Anh(Giám đốc HR)

 • Tuân thủ

  Chúng tôi cam kết tuân thủ các yêu cầu pháp luật sở tại, các chuẩn mực quốc tế chung hiện hành cũng như các yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan quan trọng. Chúng tôi thiết lập cơ chế quản lý các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác, sau đó thực hiện đánh giá sự tuân thủ bởi đánh giá viên nội bộ hoặc đơn vị đánh giá độc lập bên ngoài. Tuân thủ yêu cầu pháp luật là sự lựa chọn hàng đầu và bắt buộc cho mọi quyết định có liên quan.

 • Minh bạch

  Trong tất cả các hoạt động của mình, chúng tôi luôn ghi chép & lưu trữ thông tin, dữ liệu chuẩn xác để đưa ra các báo cáo đáng tin cậy và minh bạch cho tất cả các cơ quan hữu quan. Trong quá trình hoạt động ít nhiều sẽ có sai sót, nếu xảy ra, chúng tôi chấp nhận công khai và tiến hành các hành động sửa sai & khắc phục cần thiết để tiến đến phát triển bền vững.

Tác động từ hoạt động sản xuất kinh doanh

Ngành sản xuất giày dép tiêu thụ một lượng lớn các loại nguyên vật liệu và năng lượng sau đó thải ra rác thải và khí thải, là nguồn gốc gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường và đến con người. Ngoài ra còn có khả năng phát sinh việc không tuân thủ các quy định và chuẩn mực

Jia Hsin ý thức được những tác động của quá trình sản xuất đến các bên liên quan và đến sự phát triển bền vững. Sau đây là một số tác động chính phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty

 • Tiêu thụ tài nguyên
 • Tạo ra rác thải, nước thải và khí thải
 • Điều kiện làm việc của công nhân chưa hoàn thiện và môi trường xung quanh công ty có tác động đến cộng đồng địa phương
 • Khả năng không tuân thủ các yêu cầu pháp luật của nước sở tại và các chuẩn mực quốc tế
 • Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thấp

Để nhận diện các tác động này, chúng tôi tiến hành Đánh giá rủi ro an toàn lao động định kỳ, Đánh giá khía cạnh môi trường có ý nghĩa và Đánh giá nội bộ. Trong quá trình đánh giá, chúng tôi cho điểm để xác định thứ tự ưu tiên cho các tác động quan trọng để từ đó đưa ra kế hoạch khắc phục phù hợp. Chúng tôi thực hiện Hệ thống quản lý nhằm đảm bảo các tác động này được nhận diện, xem xét và loại bỏ định kỳ.

Quản lý rủi ro

Trong quá trình kiểm soát các tác động đến sự phát triển bền vững, chúng tôi cũng nhận ra những tác động ngược lại từ môi trường bên ngoài. Bảng phân tích SWOT của chúng tôi đã cho thấy những rủi ro và thách đáng kể từ các vấn đề tiêu cực của môi trường, chẳng hạn như:

 • Cần có sự đầu tư lớn để đáp ứng được các quy định pháp lý và các tiêu chuẩn quốc tế.
 • Cần phải có cam kết hỗ trợ tài chính từ phía chủ đầu tư.
 • Hiện tượng biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ và hoạt động của khách hàng, tạo nên các tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi.
 • Ý thức, tinh thần hợp tác và năng lực của người lao động trong việc thực hiện các chương trình phát triển bền vững.

Chúng tôi hiểu được bản chất của rủi ro và tầm quan trọng của việc nắm bắt cơ hội nên chúng tôi tiến hành thực hiện các chương trình thiết thực để ngăn chặn và hạn chế rủi ro. Chúng tôi cũng thuyết phục công ty mẹ đầu tư cho các chương trình phát triển bền vững để cùng chung tay vào nỗ lực của cả thế giới trong việc giảm thiểu các tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu. Chúng tôi đào tạo người lao động và cộng đồng nhằm nâng cao ý thức và tinh thần hợp tác của họ trong công tác bảo vệ môi trường. Điều quan trọng nhất, chúng tôi cam kết tuân thủ bền vững để không ngừng lớn mạnh và nâng cao khả năng cạnh tranh của mình.

Chúng tôi tập trung xây dựng các hệ thống quản lý cho từng lĩnh vực. Những hệ thống này cho phép chúng tôi Phát hiện ra vấn đề, Xây dựng kế hoạch khắc phục, Kiểm soát quá trình thực thi và Cải tiến để có được thành tích tốt hơn.

Thành tựu về trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững

2021
 • Đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Cần Đước
2020
 • Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020
 • Góp phần thực hiện tốt cho công tác an sinh xã của địa phương
2019
 • Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019
 • Đã có thành tích đóng góp trong công tác Khuyến học, Khuyến tài huyện Cần Đước năm 2019
 • Đã có thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2019
2018
 • Đã có thành tích tốt trong phong trào Hiến máu tình nguyện năm 2018
 • Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018
2017
 • Đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự năm 2017
 • Đã có thành tích hỗ trợ Hội Phụ nữ
2016
 • Đạt tiêu chuẩn An Toàn Về An Ninh Trật Tự
 • Doanh Nghiệp Bền Vững Năm 2016
2015
 • Đã có thành tích đóng góp 10 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
 • Đã lập thành tích hỗ trợ Công an tỉnh Long An thực hiện tốt công tác xã hội năm 2015
2014
 • Tổ chức DRD trao tặng giấy khen danh dự cho công ty Jia Hsin vì đã tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật tại địa bàn địa phương.
 • Đã có thành tích trong tốt công tác “Bảo vệ môi trường” năm 2014 do BCH Liên đoàn lao động tỉnh Long An trao tặng
 • Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2014 do Ban Chấp Hành Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam trao tặng
 • Tập đoàn adidas khen tặng Tầm nhìn lãnh đạo cho Tổng Giám Đốc Chris Lee.
2013
 • Đạt danh hiệu Doanh nghiệp thương mại tiêu biểu năm 2013 của Bộ Công Thương
 • Bằng khen Đã có thành tích thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT năm 2013 do UBND Tỉnh Long An khen tặng
 • Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2013 do Bộ Công Thương khen tặng
 • Tặng thưởng DN tiêu biểu xuất sắc năm 2013 do UBND Tỉnh Long An khen tặng
2012
 • Giải thưởng CSR Việt Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với các cơ quan ban ngành và các tổ chức phi chính phủ trao tặng ghi nhận thành tích của công ty trong việc thực hiện công tác Trách nhiệm xã hội (CSR).
 • Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam năm 2012 Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khen tặng
 • Giải thưởng Phát triển bền vững toàn cầu do khách hàng trao tặng ghi nhận những thành tích nổi trội của công ty trong việc thực hiện phát triển bền vững trong chuỗi cung ứng của khách hàng
 • Bằng khen cho doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh xuất sắc do UBND Tỉnh Long An trao tặng vì thành tích trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty.
 • Bằng khen đã có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 do UBND Tỉnh Long An khen tặng
 • Bằng khen Công đoàn vững mạnh do Liên đoàn lao động tỉnh Long An trao tặng cho Ban chấp hành công đoàn vì có thành tích tốt trong hoạt động của công ty cũng như hoạt động công đoàn.
2011
 • Giải thưởng adidas the Most Dedicated Team to SEA Committee Activity for the year 2011
 • Bằng khen đã thực hiện tốt chính sách BHXH năm 2011 do UBND Tỉnh Long An khen tặng
2010
 • Bằng khen đã có thành tích thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2010 do UBND Tỉnh Long An khen tặng
 • Bằng khen đã có thành tich xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2010 do Ban Chấp Hành Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam trao tặng
 • Bằng khen đã thực hiện tốt chính sách Bảo Hiểm xã hội năm 2010 do UBND Tỉnh Long An khen tặng


Hoạt động cộng đồng

Để nâng cao ý thức của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty cũng như của toàn thể cộng đồng địa phương, hằng năm công ty đều tổ chức nhiều hoạt động xã hội với các chủ đề liên quan trách nhiệm xã hội & phát triển bền vững. Các hoạt động này tập trung vào 2 nhóm đối tượng chính:

 • Toàn thể CBCNV trong công ty
  Các hoạt động được tập trung thông qua các đợt hội thao hoặc các chuyến dã ngoại. Chủ đề thay đổi theo từng năm, nhưng chủ yếu vẫn tập trung vào các nội dung phổ biến như tái sử dụng phế thải trong quá trình sản xuất, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; tiết kiệm năng lượng và các nguồn tài nguyên thiên nhiên như điện, nước, xăng, dầu…vv
 • Người dân địa phương
  Các hoạt động được tập trung thông qua các chương trình thu gom rác thải nguy hại, dọn rác ở các khu dân cư; truyền thông vận động người dân tiết kiệm năng lượng, không xả rác bừa bãi.