Khối văn phòng: Nhân viên tính lương Nhân viên tuyển dụng lao động Nhân viên nhà ăn Nhân viên khai thác mẫu/ kỹ thuật mẫu/khuôn – rập khuôn Nhân viên hải quan Nhân viên tính giá tình (Costing) Nhân viên kho vật liệu/điều phối Nhân viên bảo trì điện Nhân viên công trình – xây dựng Nhân viên quản lý chất lượng (QIP) Khối sản xuất: Cán bộ quản lý : May, thành hình, kéo lụa Lao động phổ thông: 1000 người Tuyển dụng không cần kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo Nếu có nhu cầu ứng tuyển, vui lòng liên hệ: Hotline tuyển dụng: 0918 490 878 hoặc 0948 906 776 Mail: hr.jhv@jiahsin.com.vn Zalo/facebook: Jia Hsin Shimmer Tuyen Dung.